İş Sağlığı ve Güvenliği

is-sagligi-guvenligi

Şirketimiz, bünyesinde tüm sınıflarda (A-B-C) belgeli ve tecrübeli İş Güvenliği Uzmanları istihdam etmekte ve bu uzmanlar aracılığıyla, mevzuat çerçevesinde iş yerlerine ihtiyaç duydukları iş güvenliği ile ilgili tüm teknik hizmetleri ve eğitim hizmetlerini vermektedir.

MESA DANIŞMANLIK olarak İş Güvenliği konusunda şu temel hizmetleri vermekteyiz:

• İş Güvenliği Hizmeti
• Risk Analizi
• Acil Durum Planı
• Temel İş Güvenliği Eğitimleri
• Danışmanlık Hizmetleri
Kanunen İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı aşağıdakileri yapmak ve/veya yaptırmak zorundadır:
• İş sağılığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını takip etmek,
• Kurulun eğitilmesi,
• Acil durum planı ve Acil eylem organizasyonunun takibinin yapılması,
• Risk analizinin güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılması,
• Düzeltici ve önleyici faaliyetler listesi hazırlayarak uygulamaya konulmasını sağlamak,
• Acil durum ekiplerinin kurulması ve görevlerinin belirlenmesi,
• Yıllık eğitim planlarını hazırlayarak eğitimleri verilmesi ve /veya verdirilmesi,
• Çalışma talimatları ve makine kullanım ve bakım talimatlarının hazırlatılması,
• İç denetimlerin yapılması, raporlanması,
• İç yönetmeliğin oluşturulması,
• Tatbikatların yaptırılması.