• info@mesaisguvenligi.com
Risk Değerlendirmesi Hazırlanması

Risk Değerlendirmesi Nedir?

Risk değerlendirmesi, iş yerindeki potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin olası etkilerinin değerlendirilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi sürecidir. Risk değerlendirmesi, iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel bir parçasıdır ve iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde kritik bir rol oynar.

Risk Değerlendirmesi Süreci

Risk değerlendirmesi, genellikle aşağıdaki adımları içeren bir süreç olarak uygulanır:

Tehlikelerin Belirlenmesi

İlk adım olarak, iş yerindeki potansiyel tehlikelerin belirlenmesi gerekir. Tehlikeler, iş yerindeki fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörlerden kaynaklanabilir. Bu adımda, iş yerindeki tüm faaliyetlerin ve işlemlerin incelenmesi ve potansiyel tehlikelerin tanımlanması önemlidir.

Tehlikelerin Değerlendirilmesi

Belirlenen tehlikelerin olası etkilerinin değerlendirilmesi ikinci adımdır. Bu adımda, her bir tehlikenin potansiyel etkileri değerlendirilir ve bu etkilerin ciddiyeti ve olasılığı belirlenir. Bu değerlendirme, iş yerindeki çalışanların sağlığı ve güvenliği üzerindeki riskleri belirlemek için kullanılır.

Risklerin Analizi

Değerlendirilen tehlikelerin sonuçlarına dayanarak, risklerin analizi yapılır. Bu analiz, her bir riskin önemi ve aciliyeti hakkında bilgi sağlar. Riskler, düşük, orta, yüksek veya acil olarak sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma, alınması gereken önlemlerin önceliklendirilmesine yardımcı olur.

Önlemlerin Belirlenmesi

Risklerin analiz edilmesinin ardından, alınması gereken önlemler belirlenir. Bu önlemler, iş yerindeki potansiyel tehlikelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için tasarlanmıştır. Önlemler, kişisel koruyucu donanımın kullanımından, işlemlerin değiştirilmesine kadar çeşitli şekillerde olabilir.

Önlemlerin Uygulanması ve İzlenmesi

Belirlenen önlemlerin uygulanması ve etkinliğinin izlenmesi son adımdır. Bu adımda, belirlenen önlemlerin işletmede uygulanması ve etkinliğinin periyodik olarak değerlendirilmesi sağlanır. Ayrıca, iş yerindeki değişen koşullara göre risk değerlendirmesinin güncellenmesi de gerekebilir.