• info@mesaisguvenligi.com
İSG Form Ve Talimatları Hazırlanması


İSG formları
, iş yerindeki çeşitli durumları belgelendirmek ve izlemek için kullanılır. Bu formlar aşağıdaki başlıklar altında hazırlanabilir:

 1. Risk Değerlendirme Formları: Çalışma ortamındaki potansiyel risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı alınacak önlemlerin detaylandırılması amacıyla kullanılır.

 2. Gözlem ve Denetim Formları: İş yerindeki gözlem ve denetim faaliyetlerini kayıt altına almak için kullanılır. Denetim sonuçları ve aksiyon planları bu forma eklenir.

 3. İş Kazası ve Olay Bildirim Formları: İş yerinde meydana gelen kazaların ve olayların kayıt altına alınması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla hazırlanır.

 4. Çalışan Eğitimi Formları: Çalışanların aldığı İSG eğitimlerini belgelemek için hazırlanır. Katılım, tarih ve içerik bilgileri bu formda yer alır.

 5. Koruyucu Ekipman Formları: Çalışanların kullanması gereken kişisel koruyucu donanım (KKD) ile ilgili bilgilerin takip edilmesi için kullanılır.

İSG talimatları, çalışanların belirli işleri güvenli bir şekilde nasıl yapacaklarını açıklayan dokümanlardır. Bu talimatlar, risklerin minimize edilmesi ve güvenli çalışma koşullarının oluşturulması amacıyla hazırlanır. Aşağıdaki adımlar izlenerek talimatlar oluşturulabilir:

 1. İhtiyacın Belirlenmesi: İş yerindeki tehlikeli iş süreçleri veya durumları belirleyin. Hangi işlemler için talimat hazırlandığının belirlenmesi önemlidir.

 2. Yasal Mevzuata Uygunluk: Hazırlanacak talimatların yasal mevzuat ve standartlara uygun olmasını sağlayın.

 3. Adım Adım Açıklama: İlgili işin nasıl yapılacağına dair adım adım açıklama yapın. Her adım açık, anlaşılır ve detaylı olmalıdır.

 4. Görseller ve Şemalar: Talimatları daha anlaşılır kılmak için görseller ve şemalar ekleyin. Bu, çalışanların talimatları daha kolay anlamalarını sağlar.

 5. Koruyucu Önlemler: Talimatlarda kullanılması gereken koruyucu donanımlar ve alınması gereken önlemler net bir şekilde belirtilmelidir.

 6. Acil Durum Prosedürleri: Olabilecek herhangi bir acil durumda ne yapılması gerektiği hakkında bilgi verilmelidir. Bu, çalışanların olası bir tehlike anında doğru şekilde hareket etmelerini sağlar.

 7. İnceleme ve Onay: Hazırlanan talimatlar bir güvenlik uzmanı veya ilgili departman sorumluları tarafından incelenmeli ve onaylanmalıdır.

 8. Yaygınlaştırma ve Eğitim: Hazırlanan talimatlar çalışanlara açıklanmalı ve gerekli eğitim verilmelidir. Bilgilendirme ve eğitim süreçleri kayıt altına alınmalıdır.

İSG Form ve Talimatlarının İşletmelere Sağladığı Faydalar

 • İş Güvenliği ve Sağlığı: İş yerinde güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak, çalışanların refahını artırır.
 • Yasal Uyumluluk: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uyumluluk, olası yasal sorunların önüne geçer.
 • Risk Yönetimi: Potansiyel tehlikeler önceden belirlenerek, etkili bir şekilde yönetilir.
 • Eğitim ve Bilgilendirme: Çalışanların iş güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar ve uygun donanım
 • Eğitim ve Bilgilendirme: Çalışanların iş güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar ve uygun çalışma yöntemlerini öğrenmelerine yardımcı olur.
 • Motivasyon Artışı: İş yerinde güvenlik tedbirlerinin alınmış olması, çalışanların motivasyonunu ve iş yerlerine olan bağlılığını artırır.
 • Verimlilik ve Verim Artışı: Güvenli bir çalışma ortamı, iş verimliliğini artırır ve kazaların önlenmesi ile iş sürekliliğini sağlar.
 • Kurum İmajı: Etkili İSG uygulamaları, işverenin çalışanlarına verdiği önemi gösterir ve iş yerinin imajını olumlu yönde etkiler.