• info@mesaisguvenligi.com
Saha Gözetimleri

Saha Gözetimlerinin Önemi

Saha gözetimleri, iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için yapılan düzenli kontrollerdir. Bu gözetimler, iş yerindeki potansiyel tehlikeleri belirlemek, çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyumu kontrol etmek için kritik öneme sahiptir. Düzenli saha gözetimleri, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde etkin bir rol oynar.

Risk Değerlendirmesi ve Tehlike Belirleme

Saha gözetimleri sırasında yapılan risk değerlendirmesi, iş yerindeki potansiyel tehlikelerin belirlenmesini sağlar. İş güvenliği uzmanları, çalışma alanlarını detaylı bir şekilde inceleyerek olası risk faktörlerini tespit eder ve bu risklerin minimize edilmesi için gerekli önlemleri önerir. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik riskler bu değerlendirmeler kapsamında incelenir.

Güvenlik Prosedürlerinin Denetimi

Saha gözetimleri, iş yerinde uygulanan güvenlik prosedürlerinin etkinliğini değerlendirmek için yapılır. İş güvenliği uzmanları, çalışanların güvenlik kurallarına uyup uymadığını kontrol eder ve gerekli durumlarda iyileştirmeler yapar. Bu denetimler sayesinde, iş yerinde standartlara uygun bir güvenlik kültürü oluşturulur.

Çalışan Davranışlarının İzlenmesi

Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranışlar sergilemesi, iş yerinde güvenli bir ortam oluşturmanın temel unsurlarından biridir. Saha gözetimleri sırasında, çalışanların kişisel koruyucu donanımları (KKD) doğru kullanıp kullanmadığı, iş güvenliği talimatlarına uyup uymadığı ve tehlikeli davranışlardan kaçınıp kaçınmadığıizlenir. Gerekli durumlarda çalışanlara hatırlatmalar ve ek eğitimler verilir.

Ekipman ve Makine Kontrolleri

İş yerinde kullanılan ekipman ve makinelerin güvenli bir şekilde çalışması, çalışanların güvenliğini doğrudan etkiler. Saha gözetimleri sırasında, bu ekipmanların düzenli bakım ve kontrolleri yapılır. Makine koruyucuları, acil durdurma düğmeleri, elektriksel güvenlik gibi unsurlar kontrol edilerek, olası tehlikelerin önüne geçilir.